Fandom

Sferat e Dragoit Wiki

Kuriza

206pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Kuriza The heir.jpg

Kuriza

Kuriza është personazh i cili nuk shfaqet në seritë e Dragon Ball-it. Ai shfaqet vetëm në manga e në anime jo. Ai shfaqet në Dragon Ball: Budukai 2, ai është paksa i ngrysor por i ngjan shumë Frizës në pamjen e tij të jashtme por edhe të brendshme

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki