Fandom

Sferat e Dragoit Wiki

Namek

206pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Nameku Shtëpia origjinale e Namekianëve, në këtë planet ndodhin shumë vrasje dhe përleshje deri sa shkatërrohet nga Friza. I ka kordinata e Planetit 9045XY. Pas shtërimit të tij transferohen Namekianët në Namekun e ri

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki