Fandom

Sferat e Dragoit Wiki

Naturon Shenron

206pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Naturon Shenron
250px-NaturonShenronNV.png
四星龍

Naturon Shenron

Emri në Anime Naturon Shenron
Paraqitet në
DBGT.png
Raca Dragua
Familja Shenron
Porunga
Dragoi me Yje të Zinjë
Eis Shenron
Nuova Shenron
Rage Shenron
Oceanus Shenron
Haze Shenron
Naturon Shenron (七星龍, Qī Xīng Lóng, literally Seven-Star Dragon) është ylli i shtatë i cili ka fuqi interesante, ai mund të absorboj trupi, ai ka absorbuar një urith i cili është i madh. Forma e tij e parë ishte shumë e vogël, por forma e dytë është i një urithi të madh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki