Fandom

Sferat e Dragoit Wiki

Planeti Kanassan

206pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Këtë Planet Bardocku dhe pesëshja e tij (Tora Fasha Burgos dhe Shugesh)
180px-Planet Kanassa.png

pamja e planetit Kanassa

e shkatërrojnë me urdhër të Frizës. Ky planet shkatërrohet kur ata bëhen Ozaro dhe fillojnë që jo vetëm planetin por edhe të gjithë rasën që jetonte aty. Mandej Bardocku dhe të tjerët kthehen në Planetin Vexhita tek Frieza.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki