Fandom

Sferat e Dragoit Wiki

Vampirët

206pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

156px-FangstheVampireKrillin.png
Vampire
Jeton në Nuk dihet ku, por më shumë shihen në tokë
Gjatësia Sa i njëriut
Ushqimi Gjak

Vampirët, në serinë e Sferave të Dragoit ushqehen me anë të gjakut të njerëzve. Në seritë e Dragon ballit paraqiten vetëm dy vampira. Vampiri Fangs dhe Lucifer. Ata përngjajnë si Vampirat që janë në legjendat e ditëve të sotëm. Vampirët i duhen që të qëndrojnë largë diellit për të mbetur gjallë.

Also on Fandom

Random Wiki