FANDOM


156px-FangstheVampireKrillin
Vampire
Jeton në Nuk dihet ku, por më shumë shihen në tokë
Gjatësia Sa i njëriut
Ushqimi Gjak

Vampirët, në serinë e Sferave të Dragoit ushqehen me anë të gjakut të njerëzve. Në seritë e Dragon ballit paraqiten vetëm dy vampira. Vampiri Fangs dhe Lucifer. Ata përngjajnë si Vampirat që janë në legjendat e ditëve të sotëm. Vampirët i duhen që të qëndrojnë largë diellit për të mbetur gjallë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki